คอนแท็กเตอร์ / MAGNETIC CONTACTOR

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :
ESSEX RBM  POWER RELAYS  TWO POLE NORMALLY OPEN 2 PNO  U.S.A.

 

 • Part No. 90-230(75-901)    coil voltage   24V.   Fla 18
 • Part No. 90-231(75-903)    coil voltage   230/240V. Fla 18
 • Part No. 90-234(143-901)  coil voltage   24V.   Fla 20
 • Part No. 90-237(143-914)  coil voltage   24V.   Fla 25
 • Part No. 90-244(143-906)  coil voltage   24V.   Fla 30
CONTACTORS คอนแทคเตอร์ 3 โพล  THREE POLE NORMALLY OPEN (3PNO)

 

 

 • 90-160 (154-904)   Coil Voltage 24V.  Fla  25
 • 90-163 (154-907)   Coil Voltage 24V.  Fla  30
 • 90-165 (154-909)   Coil Voltage 24V.  Fla  30
 • 90-170                   Coill Voltage 24V.  Fla  40
CONTACTORS คอนแทคเตอร์ 4 โพล FOUR POLE NORMALLY OPEN (4 PNO)

 

 

 • 90-200   Coil  Voltage  24V.   Fla  30
 • 90-205   Coil  Voltage  24V.   Fla  40
 • 90-207   Coil  Voltage  230V.  Fla  40
 • 90-213   Coil  Voltage  24V.    Fla  50
Control Circuit Relays รีเรย์ควบคุมวงจร Totally Enclosed   Single pole Relay

 

 

 • 90-292Q (84-904) Coil Voltage 230/240V.  Fla  8
Magnetic  Contactor   แมกเนติกคอนแทคเตอร์  SECO  คอนแทคเตอร์ Magnetic Contactor   

 

แมกเนติคอนแทคเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยโรงงาน ที่ได้รับมาตารฐาน ISO และ CE จำหน่าย

ในหลายประเทศทั่วโลก  เหมาะสำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

 • 1P-20A-220V. POLE 1 AMPS  20   Voltage   220
 • 1P-25A-220V. POLE 1 AMPS  25   Voltage   220
 • 1P-30A-220V  POLE 1 AMPS  30   Voltage   220
 • 2P-20A-220V. POLE 2 AMPS  20   Voltage   220
 • 2P-25A-220V  POLE 2 AMPS  25   Voltage   220
 • 2P-30A-220V. POLE 2 AMPS  30   Voltage   220
 • 3P-25A-220V. POLE 3 AMPS  25   Voltage   220
 • 3P-30A-220V. POLE 3 AMPS  30   Voktage  220