คอยล์เย็น ซีเริ้ล อังกฤษ / Unit coolers

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

CEILING MOUNTED COOLER UNITS

 

  • คอยล์เย็น ซีเริ้ล จากอังฤษ สำหรับห้องเย็นธรรมดาและห้องเก็บของ อุณหภูมิเย็นจัด ระหว่าง 10-40องศา
  • คอยล์ยเย็น ซิเริ้ล สำหรับห้องเย็นธรรมดาและห้องเก็บของอุณหภูมิ 10-40c ระบบละลายน้ำแข็งด้วยไฟฟ้า
  • คอลย์เย็น ซีเริ้ลบุช ละรายน้ำแข็งด้วยไฟฟ้า สำหรับห้องเก้บของเย็ฯจัด อุณหภูมิระหว่าง 35F - 10F  สำหรับคอล์ยเย็นรุ่นต่างๆจะมีอะไหล่ฮีตเตอร์   HEATERS 
  • Searle Unit Coolers  Electric Defrost low Temperature Application From35 F Down to -10F  คอยล์เย็นซีเริ้ลบุช ละลายน้ำแข็งด้วยไฟฟ้า สำหรับห้องเก็บของเย็นจัด อุณหภูมิ ระหว่าง 35F -10F  
  • ชุดมอเตอร์พัดลม คอลย์เย็ฯ KEC ชุดพัดลม FAN SET FOR KEC    รายละเอียดทางไฟฟ้า  150 WATT  0.6 AMP  1,410  RPM ใบพัดมีชนาด 15x15แฉก
  • ชุดพัดลม  fan set for KEC  25/ 30 /40 / 45/ 55/ 70   รายละเอียดทางไฟฟ้า 73  WATT  0.57 AMP.  1,660  RPM  ใบพัด 12x5 แฉก