เทอร์โมมิเตอร์/Thermometer

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

 

เทอร์โมมิเตอร์  แบบเสียบเป๋า                                                                 เทอร์โมมิตเตอร์แบบหน้าปัด ขนาด 4 นิ้ว
  • G-120            อุณหภูมิ    -30 F    to +120 F                                  31001    หางยาว   5  FT.    อุณหภูมิ - 40 C  to + 40  C
  • P-120            อุณหภูมิ    -30 F    to +120 F                                  31002     หางยาว 15  FT    อุณหภูมิ - 40 C  to + 40  C
เทอร์โมมิเตอร์แบบรายงานเป็นตัวเลข                                                     31003     หางยาว   5  FT    อุณหภูมิ - 30  C  to + 50 C
  • GT-100          อุณหภูมิ   -40 C    to +70  C                                   31005     หางยาว  15 FT    อุณหภูมิ - 30  C  to + 50 C
  • BT-100          อุณหภูมิ   -40 C     to +70  C                                   
  • DGT-1415     อุณหภูมิ   -40 C     to +70  C                                  เทอร์โมมิตเตอร์แบบหน้าปัด ขนาด 4 นิ้ว
เทอร์ดมมิเตอร์แบบหน้าปัดกลม                                                             KDA/A/24  หางยาว 5FT      อุณหภูมิ  +30C  to  + 100 C   
  • T-160             อุณหภูมิ   -40 F     to +160 F                                 KDA/A/24  หางยาว 15FT    อุณหภูมิ  +30C  to  + 100 C
  • T-160/3          อุณหภูมิ   -40 F     to +160 F                                 KDA/A/25  หางยาว  5 FT    อุณหภูมิ  +80C  to  + 165 C
เทอร์โมมิดตอร์แบบดิจิตอล                                                                   KDA/A36    หางยาว 15 FT  อุณหภูมิ   +50C to  + 200 C
  • DT-100SF      อุณหภูมิ   -40 C   to +70  C                                   KDA/B/24   หางยาว  5FT    อุณหภูมิ   +30C to  + 100 C
  • DT-100SF      อุณหภูมิ   -40 C    to +70 C                                   KDA/B/26   หางยาว  15FT  อุณหภูมิ   +120C to +23