แปรงสำหรับทำความสะอาด

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

STANLESS STEEL HEAVY DUTY  PROFESSIONAL REFRIGERATION FITTING BRUSH 

 

 • 64020    ขนาดข้องอ  ข้อต่อ 3/8''
 • 64030    ขนาดข้องอ  ข้อต่อ 1/2''
 • 6400-05 ขนาดข้องอ  ข้อต่อ 5/8''
 • 6400-06  ขนาดข้องอ ข้อต่อ 3/4''
 • 6400-07  ขนาดข้องอ ข้อต่อ 7/8''
 • 6400-09  ขนาดข้องอ ข้อต่อ 1-1/8''
 • 6400-11  ขนาดข้องอ ข้อต่อ 1-3/8''
 • 6400-13  ขนาดข้องอ ข้อต่อ 1-5/8''
 • 6400-17 ขนาดข้องอ ข้อต่อ 2-1/8''

PLUMBING / REFRIGERATION FITTING BRUSH แปรงลวด สำหรับทำความสะอาดท่อ

 

 

 • 96010 ขนาด 3/8''
 • 96040 ขนาด 3/4''
 • 96050 ขนาด 7/8''
 • 96060 ขนาด 1''
 • 96070 ขนาด 1-1/8''
 • 96080 ขนาด 1-3/8''
 • 96085 ขนาด 1-1/2''
 • 96090 ขนาด 1-5/8''
 • 96100 ขนาด 2-1/8''
 • 96105 ขนาด 2-1/4''
 • 96105  ขนาด 2-1/4''

FOUR-IN-ONE TOOLS แปรงทำความท่อและฟิตติ้ง

 

 

 • 70265  ขนาด  1/2'x3/4''
 • 70268 ขนาด 5/8'' x7/8''
 • 70262 ขนาด 1/2''x3/4''
 • 70263 ขนาด 5/8'' x7/8''

METAL CHIP BRUSH แปรงทำความสะอาดแผงคอนเซฮร์

 

 

 • 75200 แปรงลวด 
 • 75210 แปรงสแตนเลส

FIN AND COIL BRUSH แปรงทำความสะอาดฟินและคอยล์ พลาสติก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 73610  Whisk Brush 6-3/4'' OVERAll 
TUBING CLEANING BRUSHES แปรงสำหรับทำความสะอาดท่อทองแดง 
 • 62055 ขนาด 1/2'' ID TUBE  CLEANING BRUSH WITH DRIVER
 • 62070 ขนาด 5/8'' ID TUBE  CLEANING BRUSH WITH DRIVER
 • 62085 ขนาด 3/4'' ID TUBE  CLEANING BRUSH WITH DRIVER
 • 62100 ขนาด 7/8'' ID TUBE  CLEANING BRUSH WITH DRIVER
 • 62065 ขนาด 5/8'' ID  TUBE CLEANING BRUSH
 • 62080 ขนาด 5/8'' ID TUBE CLEANING BRUSH
 • 62095 ขนาด 7/8'' ID TUBE  CLEANING BRUSH
CONDENSER TUBE BRUSHES  แปรงสำหรับทำความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์
 • 65000  มือจับแปรงรูปตัวทียาว 36''
 • 65004  ข้อต่อแปรงทำความสะอาด 
 • 65010 ด้ามต่อแปรงยาว 24''
 • 65015 ด้ามจับต่อแปรงยาว 36''
 • 65135 แปรงสแตนเลสขนาด 3/8''
 • 65145 แปรงสแตนเลส ขนาด 1/2''
 • 65155 แปรงสแตนเลส ขนาเ 5/8''
 • 65165 แปรงสแตนเลสขนาด 3/4''
 • 65175 แปรงสแตนเลสขนาด 7/8''
 • 65190 แปรงสแตนเลสขนาด 1-1/8''
 • 65375 แปรงไนล่อนขนาด 1/2''
 • 65385 แปรงไนล่อนขนาด 5/8''
RADIATOR AND SHELF BRUSHES แปรงทำความสะอาดหม้อน้ำ แผงคอนเดนเซอร์ 
 • 39920 ขนาด  3-1/4'' x 6'' x 30''
 • 39924 ขนาด  1-1/4'' x 6'' x 30 ''