ฟิลเตอร์ ไดเออร์

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

FILTER DRIERS EMERSON                                                               FILTER DRIERS   

 • EK053         TONS 3       SIZE 3/8''     ชนิดเกลียว                          GR30MS-XH7 ขนาด 2.5 x130    ทางออก 9.6 ทางเข้า 9.6
 • ADK053      TONS 3       SIZE 3/8''    ชนิดเกลียว                            ตัวกรองน้ำยา สำหรับเครื่องปรับอากาศ SPUN COPPER STRAINERS
 • EK083         TONS 4       SIZE 3/8''    ชนิดเกลียว
 • EK084         TONS 5       SIZE 1/2''    ชนิดเกลียว
 • EK163         TONS 7.5    SIZE 3/8''    ชนิดเกลียว
 • EK164         TONS 7.5    SIZE 1/2''    ชนิดเกลียว
 • EK165         TONS 10     SIZE 5/8''    ชนิดเกลียว
 • EK304         TONS 7.5    SIZE 1/2''    ชนิดเกลียว
 • EK305         TONS 15     SIZE 5/8''    ชนิดเกลียว
 • EK052S       TONS 1      SIZE 1/4''       ชนิดเชื่อม
 • EK053S       TONS 3      SIZE 3/8''       ชนิดเชื่อม
 • EK083S       TONS 4      SIZE 3/8''       ชนิดเชื่อม
 • EK084S       TONS 5      SIZE1/2''        ชนิดเชื่อม
 • EK163S       TONS 5      SIZE 3/8''       ชนิดเชื่อม
 • EK164S       TONS 7.5   SIZE 1/2''       ชนิดเชื่อม
 • EK165S       TONS 10    SIZE 5/8''       ชนิดเชื่อม
 • EK304S       TONS 7.5   SIZE 1/2''       ชนิดเชื่อม
 • EK305S       TONS 15    SIZE 5/8''       ชนิดเชื่อม
 • EK307S       TONS 20    SIZE 7/8''        ชนิดเชื่อม
 • EK419S       TONS  25   SIZE 1-1/8      ชนิดเชื่อม