มอเตอร์ /Motor

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :
KULTHORN MOTOR มอเตอร์ไฟฟ้ากุลธร  KD FRAME5 '' เฟรม KD127mm. Condensing motor Single shaft 220V 50 hz.1Phase
มอเตอร์คอนเดนซิ่ง แกนเดียว
 • KDE3N4000  1/15 HP    0.5 AMP.  900 RPM  1/2x3.00 SHAFT   17x4x25         FAN BLADE
 • KDE3N4013  1/15 HP    0.5 AMP.  900 RPM  1/2x3.00 SHAFT   17x4x25         FAN BLADE
 • KDE3F4001   1/10 HP   0.6 AMP.   900 RPM   1/2x4.08 SHAFT   17-3/4x4x26  FAN BLADE
 • KDE3F4011   1/10 HP   0.6 AMP.   900 RPM   1/2x3.00 SHAFT   17-3/4x4x26   FAN BLADE
 • KDE3F4000   1/8 HP     0.8 AMP   900 RPM  1/2x4.08 SHAFT    18x4x28         FAN BLADE 
 
 • KDE3F4010   1/8 HP    0.8 AMP    900 RPM   1/2x3.25 SHAFT    18x4x28         FAN BLADE
 • KDE2D4024   1/7 HP    0.9 AMP   1300 RPM  1/2x2.50 SHAFT  14x4x30         FAN BLADE
 • KDE3G4000   1/6  HP    1.1 AMP  900 RPM   1/2x4.71 SHAFT   18x4x35       FAN BLADE
 • KDE3H4005   1/7 HP    0.89 AMP  900 RPM  1/2x3.00 SHAFT    18x4x35       FAN BLADE
 • KDE3J4000    1/5 HP   1.2 AMP     900 RPM  1/2x4.46 SHAFT    20x4x30       FAN BLADE
 • KDE3J4018    1/4 HP    1.48 AMP  900 RPM  1/2x2.36 SHAFT   18x5x25        FAN BLADE
 • KDE3K4000    1/4 HP   1.4 AMP    900 RPM  1/2x4.93  SHAFT   22x4x28       FANBLADE
 • KDE3K4004*  1/4 HP    1.4 AMP    900 RPM  1/2x4.93  SHAFT   22x4x28       FANBLADE
 • KDE3M4004   1/8 HP    0.46 AMP  900 RPM   1/2x2.65  SHAFT  18x4x28       FANBLADE
 • KDE3N4028   1/8 HP    0.6a  AMP  900 RMP  1/2x3.5  SHAFT   18x4x28        FANBLADE
FAN COIL MOTOR DOUBLE SHAFTS 220 V. 50 HZ 1 PHASE 3 SPEED
 • KDE2D4003    1/30  HP  0.4 AMP    1050/900/750 RPM   7.78 x 1/2x7.78   SHAFT  6x5  BLOWER
 • KDE2D4000    1/20 HP   0.5 AMP    1050/900/750 RPM   7.53 x 1/2x7.53   SHAFT  6x6, 6x7 BLOWER
 • KDE2D4001    1/5 HP     0.6 AMP    1050/900/750 RPM    7.53x1/2x7.53     SHAFT  6x8  BLOWER
 • KDE2E4002    1/10 HP   0.8 AMP    1050/900/750 RPM  7.53x1/2x7.53       SHAFT 6x9  BLOWER
 • KDE2G4000    1/8 HP    1.0 AMP     1250/1050/900 RPM 7.41x1/2x7.41      SHAFT  7x8  BLOWER