ตาแมว /Sight Glass

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

 

Sporlan moisture and liquid indicator sight glass ตาแมวแบบถอดไม่ได้ 

 

 

 

 • SA-12F ชนิดเกลียว   ขนาด 1/4''   SAE     ความยาว   2.87 
 • SA-13F ชนิดเกลียว   ขนาด3/8''    SAE     ความยาว   3.87
 • SA-14F ชนิดเกลียว   ขนาด1/2''     SAE    ความยาว   3.82
 • SA-15F ชนิดเกลียว   ขนาด 5/8''    SAE     ความยาว  4.12
 • SA-12S ชนิดเชื่อม    ขนาด 1/4''    ODF.    ความยาว  4.63
 • SA-13S ชนิดเชื่อม     ขนาด 3/8''   ODF.    ความยาว  4.63
 • SA-14S  ชนิดเชื่อม    ขนาด 1/2'    ODF.    ความยาว   4.88
 • SA-15S ชนิดเชื่อม     ขนาด 5/8''    ODF.    ความยาว  4.88
 • SA-17S ชนิดเชื่อม     ขนาด 7/8''    ODF.   ความยาว  6.32
 • SA-19S ชนิดเชื่อม     ขนาด1-1/8''  ODF.   ความยาว  6.32
 • SA-211S ชนิดเชื่อม   ขนาด1-5/8''  ODF.    ความยาว  8
 • SA-213S ชนิดเชื่อม   ขนาด1-5/8''  ODF.    ความยาว  8
 • SA-217S ชนิดเชื่อม   ขนาด2-1/8''  ODF.    ความยาว  8
EMERSON MOISTURE AND LIQUID INDICATOR  SIGHT GLASSตาแมว
 • AMI-1MM2   ชนิดเกลียว    ขนาด 1/4'' 
 • AMI-1MM3   ชนิดเกลียว    ขนาด 3/8'' 
 • AMI-1SS2     ชนิดเชื่อม      ขนาด 1/4''
 • AMI-1SS3     ชนิดเชื่อม     ขนาด 1/4''
 • AMI-1SS4     ชนิดเชื่อม     ขนาด 1/2''
 • AMI-1SS5     ชนิดเชื่อม     ขนาด 5/8''
 • HMI-1MM3    ชนิดเกลียว    ขนาด 3/4'' 
 • HMI-1TT2     ชนิดเชื่อม     ขนาด 3/4''
 • HMI-1TT3    ชนิดเชื่อม     ขนาด 3/4''
 • HMI-1TT4    ชนิดเชื่อม     ขนาด 1/2''
 • HMI-1TT5    ชนิดเชื่อม     ขนาด 5/8''