วัด โวลท์ แอมป์ /Volt Amp Meter

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :
  • เครื่องมือสำหรับช่างเครื่องเย็น  เครื่องวัดโวลท์- แอมป์-โอห์ม - จากญีปุ่น
  • เครื่องมือวัดอิเล็คโทรนิค มัลติมิเตอร์
  • เครื่องมือตรวจสอบคอมเพรสเซอร์  Hermetic analyzer three ranges 75 to 380 MFD 110-240 vac.
  • Kew snap วัดโวลท์ แอมป์ โอห์ม  จากญี่ปุ่น
  • sanwa high quality วัดโวลท์ แอมป์ โอห์ม จากญี่ปุ่น
  • เครื่องตรวจสอบมัลติโสลท์มิเตอร์ Millivolt meter and  thermocouple tester dual  range  0-50 mv, 0-1000 wv.
  • โอห์มมิเตอร์  OHMETR WITH LOW  ANGE 1/2-200 OHMS, SEALE
  • PROBES FOR MODEL A- 8  อะไหล้สายใช้วัดอุณหภูมิของ A - 8 มีความยาว 15'' ,30''