วาล์ว / VALVES

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :
CASTEL  DIAPHRAGM VALVES ไดแฟรมวาล์ว             CASTE CHCK VALVES เช็ควาล์ว
 • 6210/2  แบบเกลียว SAE   ขนาด 1/4''                       3112/2 แบบเกลียว   ขนาด   1/4''
 • 6210/3  แบบเกลียว SAE   ขนาด  3/8''                      3112/3 แบบเกลียว   ขนาด    3/4''
 • 6210/4  แบบเกลียว SAE   ขนาด  1/2''                      3112/4  แบบเกลียว  ขนาด    1/2'' 
 • 6210/5  แบบเกลียว SAE   ขนาด  5/8''                      3112/5  แบบเกลียว  ขนาด    5/8''
 • 6210/6  แบบเกลียว  SAE  ขนาด  3/4''                      3112/6 แบบเกลียว   ขนาด    3/4''
 • 6220/2  แบบเชื่อม   SAE   ขนาด 1/4''                       3122/7 แบบเกลียว  ขนาด     7/8''
 • 6220/3  แบบเชื่อม   SAE   ขนาด  3/4''                      3122/9 แบบเกลียว  ขนาด     1-1/8''
 • 6220/4 แบบเชื่อม    SAE   ขนาด  1/2''                      3122/11 แบบเกลียว ขนาด     1-3/8''
 • 6220/5 แบบเชื่อม    SAE   ขนาด  5/8''                      3132/2 ปลายยาวแบบเชื่อม  ขนาด 1/4''
 • 62202/6 แบบเชื่อม  SAE   ขนาด  3/4''                      3132/3  ปลายยาวแบบเชื่อม ขนาด 3/8''
TMI SHUT OFF VALVE วาล์ว ปิด-เปิด                            CASTE PRESSURE RELIEF VALVES 350 PSI.
 • TMI-D-04 แบบเกลียว SAE  ขนาด 1/4''                     3060/23  แบบเกลียว ขนาด 1/4''x 3/8''
 • TMI-D-06 แบบเกลียว SAE  ขนาด 3/8''                     3060/34  แบบเกลียว ขนาด 3/8''x 1/2''
 • TMI-D-08 แบบเกลียว SAE  ขนาด 1/2''                     3060/45  แบบเกลียว ขนาด 1/2''x 5/8''
 • TMI-D-10 แบบเกลียว SAE  ขนาด  5/8''                    3030/66  แบบเกลียว ขนาด 3/4'' x 3/4''
 • TMI-S-04 แบบเชื่อม  SAE   ขนาด 1/4''                     3030/88  แบบเกลียว ขนาด 1''xx1-1/4''
 • TMI-S-06 แบบเชื่อม SAE   ขนาด  3/8''                     CASTE RECEIVER VALVES รีซีฟเวอร์วาล์ว
 • TMI-S-08 แบบเชื่อม SAE   ขนาด  1/2''                     6110/22  ขนาด 1/4''SEAx 1/4'' NPT.       
 • TMI-S-10 แบบเชื่อม SAE   ขนาด   5/8''                    6110/23  ขนาด 1/4''SEAx 3/8' NPT.       
CASTEL GAUGE MOUNTING VALVES                       CASTEL CHARGING VALVES  Y= TYPE FLAre To NPT.
 • 8320/21  ขนาด 1/4'' FLx1/8'' NPT                          วาล์ว ชาร์ทน้ำยาแบบ Y ( เกลียวแป๊ป)