น้ำยา / น้ำมันเครื่องเย็น / ปะเก็น

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :
 • น้ำยา / น้ำมันเครื่องเย็น / ปะเก็น 
REFRIGERATION OIL- CHEMICALS  
 • น้ำมันคอมเพรสเซอร์  - เคมีภัณฑ์
 • EKKARATERL 32 HT ขนาดบรรจุ   3.75  ลิตร
 • HTS220-1.5    ขนาดบรรจุ  1.5  ลิตร

SILICA GEL ซิลิกาเยล สีขาว และสีฟ้า
 • KE(LB)  ขนาดบรรจุ ขวด     1   ปอนด์
 • KE12.5 KG ขนาดบรรจุ ปิ๊ป   125 กิโลกรัม

Molecular sieve
 • โมเลคคิวลาซีฟ ขนาดบรรจุ  350  กรัม

Vacuum pump oil น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องแวคคั่มปั๊ม
 • DV0-24    ขนาดบรรจุ  1 แกลลอน  3.785  ลิตร

น้ำยาล้างตะกรัน
 •  DE SCALER CB  ขนาดบรรจุ  20  กิโลกรัม

Poly ester  oil นำมันคอมเพรสเซอร์สกรู
 • SOLEST 170  ขนาดบรรจุ  18.9  ลิตร

Capella wax- free Refrigeration oils mineral oi
 • 32(B) GL  ขนาดบรรจุ  3.785  ลิตร  
 • 46(C) GL  ขนาดบรรจุ  5        ลิตร  
 • 68(D)     ขนาดบรรจุ  18.9    ลิตร