ท่อพักน้ำยา / ตัวดักน้ำมัน / Receiver Tank / Oil Separators

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :
RECEIVER  TANK  ท่อพักน้ำยา
 1. MS-1500  15  แรงม้า
 2. CR-103    15  แรงม้า
 3. CR-104    10  แรงม้า
RECEIVER  TANK  ท่อพักน้ำยา  REFRIGERATION RESEARCH U.S.A.
 1. 1917    กว้าง   3.5''  ยาว 10''  ขนาดท่อ ทางเข้าออก  1/4''  น้ำหนัก      3.5    ปอนด์
 2. 1921    กว้าง    4''    ยาว 10''  ขนาดท่อ ทางเข้าออก  1/4''  น้ำหนัก      4.5    ปอนด์
 3. 5315    กว้าง    5''     ยาว 10''  ขนาดท่อ ทางเข้าออก  3/8''   น้ำหนัก    6.0   ปอนด์
 4. 1911    กว้าง    6''     ยาว 12''  ขนาดท่อ ทางเข้าออก  3/8''   น้ำหนัก   10.9  ปอนด์
 5. 3212    กว้าง    6''     ยาว 18''  ขนาดท่อ ทางเข้าออก  1/2''  น้ำหนัก   15.6   ปอนด์
TMI  RECEIVER  TANK  ท่อพักน้ำยา R-12 ,R-22, R-502 
 1. TCR-103    กว้าง 5x11-1/2''          ขนาดท่อทางเข้า   3/8''   ขนาดท่อทางออก 3/8''  
 2. TCR-104    กว้าง  5x13-3/4''         ขนาดท่อทางเข้า  1/2''    ขนาดท่อทางออก 1/2''  
KMP  RECEIVER TANK  ท่อพักน้ำยา
 1. RT615V-TBULK    กว้าง 6.25 x 15''    ขนาดท่อทางเข้า  3/8''    ขนาดท่อทางออก 1''  
HEATCRAFT BY LEGNAGO VERNA ITALY . PS=29 bar.,Ts=10ํC to 100 C
 1. KCM123      กว้าง  119    ยาว  275   ขนาดท่อทางเข้า    1/2''      ขนาดท่อทางออก    1/2''     ปริมาตร      2.4  ลิตร
 2. KCM123-1   กว้าง    99    ยาว  200   ขนาดท่อทางเข้า    5/16''    ขนาดท่อทางออก     5/16''   ปริมาตร     1.3  ลิตร
 3. KCM123-2   กว้าง  140    ยาว  200   ขนาดท่อทางเข้า    5/16''    ขนาดท่อทางออก     1/2''     ปริมาตร     4.4  ลิตร
 4. MRD347-1   กว้าง    99    ยาว  200   ขนาดท่อทางเข้า    5/16''    ขนาดท่อทางออก     5/16''   ปริมาตร     1.3  ลิตร