ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหน้าแปลน ใช้กับน้ำ สะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรมงานอุตสาหกรรม งานชลประทาน งานทำสปริงเกอร์ 

มอเตอร์ 2900 รอบ/นาที ชนิด IP55  มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด
 • GS220S              3 แรงม้า    ท่อดูด  2    ท่อส่ง    2   ไฟ   230 V.
 • SMF32/160B-1   3  แรงม้า    ท่อดูด 2     ท่อส่ง   2   ไฟ  230 V.
 • M-DKM60-1     0.5  แรงม้า    ท่อดูด 1     ท่อส่ง   1  ไฟ   230 V.
 • M-DKM80-2       1   แรงม้า    ท่อดูด 1.5  ท่อส่ง  1.5 ไฟ  230 V.
 • M-DCM130      0.5  แรงม้า    ท่อดูด 1     ท่อส่ง   1  ไฟ   230 V.
 • M-DCM150-1     1   แรงม้า    ท่อดูด 1     ท่อส่ง   1  ไฟ   230 V.
 • M-DCM158        1   แรงม้า    ท่อดูด 1     ท่อส่ง   1  ไฟ  230 V.
 • M-DCM170-1   1.5  แรงม้า    ท่อดูด 1     ท่อส่ง   1  ไฟ  230 V.
ปั๊มน้าหอยโข่ง ชนิดใบพัดใหญ่ รุ่นประหยัด 
 • CPM130-AA        0.5 แรงม้า   ท่อดูด 1    ท่อส่ง 1    ไฟ  220 V.
 • CPM158-AA           1 แรงม้า   ท่อดูด 1    ท่อส่ง  1    ไฟ 220 V.
 • CPM158-AA           1 แรงม้า   ท่อดูด 1    ท่อส่ง  1    ไฟ 220 V.
ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิด 2 ใบพัด ใช้กับน้ำสะอาด งานทั่วไป เหมาะสำหรับใช้งานอุตสาหกรรม
งานที่ต้องใช้แรงดันมอเตอร์ 280 รอบ/ นาที  ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัดใบพัดเป็นทองเหลือง 
 • FC20-2A       1     แรงม้า    ท่อดูด   1          ท่อส่ง 1       ไฟ  230 V.
 • FC25-2D       1.5  แรงม้า    ท่อดูด   1-1/4    ท่อส่ง 1       ไฟ  230 V.
 • FC25-2C       2     แรงม้า    ท่อดูด   1-1/4    ท่อส่ง 1       ไฟ  230 V.
 • FC25-2B-M   3     แรงม้า    ท่อดูด   1-1/4    ท่อส่ง 1       ไฟ  380 V.
 • FC25-2C-T    2     แรงม้า    ท่อดูด   1-1/4    ท่อส่ง 1       ไฟ  380 V.
 • FC25-2B       3     แรงม้า     ท่อดูด   1-1/4    ท่อดูด1       ไฟ  380 V.
 • FC25-2A       4     แรงม้า     ท่อดูด   1-1/4    ท่อดูด1       ไฟ  380 V.
 • FC30-2C       5.5  แรงม้า     ท่อดูด   1.5       ท่อดูด1-1/4 ไฟ  380 V.
 • FC30-2B       7.5  แรงม้า     ท่อดูด   1.5       ท่อดูด1-1/4  ไฟ  380 V.
 • FC30-2A       10   แรงม้า     ท่อดูด   1.5       ท่อดูด 1-1/4 ไฟ  380 V.