ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :
ปั๊มจุ่ม ชนืดมีตะแกรงกรองใบพัดพลาสติก เสื้อปั๊มเป็นเหล็กหล่อออกแบบโดย Pininfarina ผู้ออกแบบรถ farrari 
       มีแบบไฟ 220 V มีลูกลอย และแบบไฟ 380V ไม่มีลูกลอยพร้อมมือจับสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
 • DR BLUE40/2-M  0.4 แรงม้า ท่อส่ง 1-1/4''  ไฟ 220 V
 • DR BLUE50/2-M  0.5 แรงม้า ท่อส่ง 1-1/4''  ไฟ 220 V
 • DR BLUE75/2-M  0.75 แรงม้า ท่อส่ง 1-1/4'' ไฟ 220 V
 • DR BLUE75/2-T   0.75 แรงม้า ท่อส่ง 1-1/4'' ไฟ 220 V
 • DR BLUE100/2-M  1 แรงม้า ท่อส่ง 1-1/4''  ไฟ 220 V
 • DR BLUE100/2-T   1 แรงม้า ท่อส่ง 1-1/4'' ไฟ  220 V

ปั๊มจุ่ม สำหรับสูบน้ำสะอาด เหมาะสำหรับบ่อน้ำขนาดเล็กถึงใหญ่ใช้ไฟ 220V

 • 6-CIM   1/4 แรงม้า ท่อส่ง 1-1/4''  ไฟ 220 V
 • 6-CIM   1/4 แรงม้า ท่อส่ง 1-1/4''   ไฟ 220 V
 • 9S-CIM  4/10 แรงม้า ท่อส่ง 2'' ไฟ 220 V
 • 10S-CIM 1/2 แรงม้า ท่อส่ง 2 ไฟ 220V

ปั๊มจุ่ม ใบพัดเป็นแบบเปิดใช้ได้กับน้ำสะอาดเหมาะกับใช้งานน้ำท่วม, ดูดน้ำทิ้งใช้ไฟ 220V , 50 HZ. (มีชุดกันมอเตอร์ร้อนจัด)

 • SPA-370-AA  0.5 แรงม้า ท่อส่ง 1-1/2'' 
 • SPA-750-AA 1 แรงม้า ท่อส่ง 2'' 

ปั๊มจุ่มเล็ก สำหรับทำน้ำตก น้ำพุ และตู้ปลา ใช้ไฟ 220V.

 • P-AAA  1/160 แรงม้า ท่อส่ง 1/4''  ใช้ไฟ 220V.
 • 1-Y 1/150 แรงม้า ท่อส่ง 1/4  ใช้ไฟ 220V.

ปั๊มจุ่มสำหรับทำน้ำตก หรือดูดนำ้ออกจากสระ หรือใต้ท้องเรือเคลื่อยที่ง่ายและสามารถใช้กับRS5, DW-5 FH-35 ใช้ไฟ 220V

 • 5-MSP   1/6 แรงม้า ท่อส่ง 1'' ใช้ไฟ 220V
 • DW-5 อุปกรณ์เสริมฐานตั้งที่ช่วยในการดูดน้ำของปั๊มให้ดูดติดพื้นเพื่อดูดเศษตะกอน
 • FH-35 อุปกรณ์เสริม หัวน้ำพุ

ปั๊มจุ่ม ควบคุมด้วยสวิทซ์อัตโนมัติสำหรับแช่ในอ่างรองรับน้ำ ของเครื่องทำความเย็นใช้ไฟ 220V

 • 2E-ABS   1/40 แรงม้า ท่อส่ง 1/4'' ใช้ไฟ 220V.
 • 1-ABS     1/150  แรงม้า ท่อส่ง 1/4'' ใช้ไฟ 220V

ปั๊มจุ่ม ใช้ได้ทั้งแช่น้ำหรือไว้กลางแจ้งสำหรับทำน้ำตกและน้ำพุ ใช้ไฟ 220V.

 • 2E-38N   1/140 แรงม้า ท่อดูด 3/8'' ท่อส่ง 1/4'' ใช้ไฟ  220V.
 • 3E-12NY  1/150 แรงม้า ท่อดูด 1/2''ท่อส่ง 1/2'  ใช้ไฟ 220V