สปริงเกอร์

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

สปริงเกอร์

 

 • 322  สปริงเกอร์หมุนรอบตัวเหมาะสำหรับงานหนักมีระบบป้องกันการอุดตันของทราย นมหนู4.8x3.2MM. ขนาดเกลียว3/4F-1/2F  แรงดันน้ำ 2.0 -5  บาร์ รัศมีของน้ำ ต่ำสุดที่ 12  สูงสุด 14 เมตร
 • 323/92 สปริงเกอร์ระบบ 2จังหวะมีระบบป้องกันการอุดตันของทราย นมหนู 4.8x3.2 MM  ขนาดเกลียว 3/4F  แรงดันน้ำ 1.0-3.5 บาร์ รัศมีของน้ำ ต่ำสุดที่ 12  สูงสุด 14 เมตร
 • 333/92 สริงเกอร์หมุนรอบตัวระบบ 2จังหวะฉีดน้ำได้ไกลมีระบบป้องกันการอุดตัน  นมหนู 5.5x3.8 MM ขนาดเกลียว3/4F  แรงดันน้ำ 2.0-4.5 บาร์ รัศมีของน้ำ ต่ำสุดที่ 15 สูงสุด 17.5 เมตร
 • 233/91 สปริงกอร์หมุนรอบตัวเหมาะสำหรับงานหนักมีระบบป้องกันการอุดตันของทราย นมหนู 5.5x2.5 MM ขนาดเกลียว3/4F แรงดันน้ำ2.0-5.0 บาร์ รัศมีของน้ำต่ำสุดที่14 สูงสุด 18 เมตร
 • 233/31 สปริงเกอร์สามารถปรับทิศทางได้ นมหนู 4.9 MM  ขนาดเกลียว 3/4F แรงดันน้ำ 2.0-4.5 บาร์ รัศมีของน้ำต่ำสุดที่15 สูงสุด 17.5 เมตร
 • 233/31 สปริงเกอร์สามารถปรับทิศทางได้ นมหนู 5.0 MM  ขนาดเกลียว 3/4F แรงดันน้ำ 3.0-5.0 บาร์ รัศมีของน้ำต่ำสุดที่16.5 สูงสุด 17.5 เมตร
 • 234/91(7x3.2) สปริงเอร์สามารถหมุนรอบตัวเหมาะสำหรับงานหนักมีตัวครอบป้องกันทราย นมหนุ 7.0 ขนาดเกลียว 1F แรงดันน้ำ 3.0-5.0 บาร์ i รัศมีของน้ำต่ำสุดที่18 สูงสุด 24 เมตร
 • 234/91(7x3.2) สปริงเอร์สามารถหมุนรอบตัวเหมาะสำหรับงานหนักมีตัวครอบป้องกันทราย นมหนู 7.0x3.2 MM ขนาดเกลียว 1F แรงดันน้ำ 3.0-5.0 บาร์ i รัศมีของน้ำต่ำสุดที่18 สูงสุด 24 เมตร
 • 254/31 สปริงเกอร์สามารถปรับทิศทางได้เหมาะสำหรับงานหนัก นมหนู 6.3 MM ขนาดเกลียว 1F แรงดันน้ำ 3.5-6.0 บาร์ i รัศมีของน้ำต่ำสุดที่19.5 สูงสุด 23.5 เมตร
(*F=เกลียวใน M=เกลียวนอก)

 

 
 • 435 (Topaz) สปริงเกอร์สามารถปรับทิศทางได้ นมหนู4 MM ขนาดเกลียว 1/2 M แรงดันน้ำ 1-5บาร์ รัศมีของน้ำ ต่ำสุดที่11 สูงสุด 15 เมตร
 • 427B สปริงเกอร์สามารถปรับทิศทางได้ ตัวเป็นพลาสติก นมหนู4 MM ขนาดเกลียว 1/2 M แรงดันน้ำ 1-5บาร์ รัศมีของน้ำ ต่ำสุดที่ 10 สูงสุด 13 เมตร
 • 421-WP สปริงเกอร์สามารถหมุนได้รอบตัวตัวเป็นทองเหลือ นมหนู4 MM ขนาดเกลียว 1/2 M แรงดันน้ำ 1-4 บาร์ รัศมีของน้ำ ต่ำสุดที่12 สูงสุด 14 เมตร
 • 423-P สปริงเกอร์ สามารถปรับทิศทางได้ ตัวเป็นทองเหลือง นมหนู4 MM ขนาดเกลียว 1/2 M แรงดันน้ำ 3-5 บาร์ รัศมีของน้ำต่ำสุด ที่ 12 สูงสุด 14 เมตร
 • 5022 สปริงเกอร์ ใช้งานในสวนในไร่ตัวเป็นพลาสติก นมหนู 4x3 MM ขนาดเกลียว 1/2 M  แรงดันน้ำ  3-5 บาร์ รัศมีของน้ำต่ำสุดที่ 11สูงสุด 13 เมตร
 • 5024 สปริงเกอร์ใช้งานในสวน ในไร่ตัวเป็นพลาสติก นมหนู 4 MM ขนาดเกลียว 1/2 M แรงดันน้ำ 3-5 บาร์ รัศมีของน้ำสุดที่10 สูงสุด 11 เมตร
 • 5035  สปริงเกอร์ใช้งานในสวน ในไร่ตัวเป็นพลาสติก นมหนู 7x3 MM ขนาดเกลียว 3/4 M แรงดันน้ำ 3-6 บาร์ รัศมีของน้ำสุดที่17 สูงสุด 18 เมตร
 • 6022 สปริงเกอร์หมุนได้รอบตัวปรับฉีดน้ำขึ้นลงได้ นมหนู 4 ขนาดเกลียว 1/2 M แรงดันน้ำ 2-5 บาร์ รัศมีของน้ำสุดที่13 สูงสุด 14 เมตร