ปั๊มน้ำหอยโข่ง

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ปั๊มน้ำหอยโข่ง  ใบพัดทําจากสแตนเลส AISI 316  แกนเพลาทําจากสแตนเลส AISI 341

สามารถใช้กับน้ำที่มีสารเคมีปนเปื้อน น้ำาทะเล  มอเตอร์ 2,900 รอบ/นาที ชนิด IP55  มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด
 • IRX32-160B-M      3    แรงม้า    ท่อดูด  2 นิ้ว   ท่อส่ง  1-1/4''
 • IRX32-160B          3     แรงม้า    ท่อดูด  2 นิ้ว  ท่อส่ง  1-1/4''
 • IRX32-200NC       5.5   แรงม้า   ท่อดูด  2 นิ้ว   ท่อส่ง 1-1/4''
 • IRX32-200NB       7.5   แรงม้า   ท่อดูด  2 นิ้ว   ท่อส่ง 1-1/4''
 • IRX32-200NA       10    แรงม้า   ท่อดูด  2 นิ้ว   ท่อส่ง 1-1/4''
 ปั๊มมัลติสเตจแสนเลส ทรงตั้ง ปั๊มน้ำทรงตั้งหลายใบพัด ใบพัดเป็นสแตนเลสสตีล ชนิด AISI 304 แกนเพลาเป้นสแตนเลสสตีล
AISI 431 ซีลเป็นแมคคานิเคิลซีล มอเตอร์ 2900 รอบ/นาที ชนิด IP55
 • MK32/R7        1.5 แรงม้า  ท่อดูด  1-1/4''   ท่อส่ง  1-1/4''   ไฟ 230 V
 • MK32/R9         2  แรงม้า   ท่อดูด  1-1/4''   ท่อส่ง  1-1/4''   ไฟ 230 V
 • MK32/R13       3 แรงม้า    ท่อดูด  1-1/4''   ท่อส่ง  1-1/4''   ไฟ 230 V
 • MK32/R13-T    3 แรงม้า    ท่อดูด  1-1/4''   ท่อส่ง  1-1/4''   ไฟ 380 V
 • MK40/R13-T   5.5 แรงม้า  ท่อดูด  1.5'       ท่อส่ง  1.5       ไฟ 380 V
 • MK40/R16-T   7.5 แรงม้า  ท่อดูด  1.5'       ท่อส่ง  1.5       ไฟ 380 V
 • MK40/R20-T   10  แรงม้า  ท่อดูด  1.5'       ท่อส่ง  1.5       ไฟ 380 V
ปั๊มมัลติสเตจสเลส ทรงนอน ปั๊มนำทรงนอนหลายใบพัด ใบพัดเป็นสแตนเลสชนิด  AISI 304  แกนเพลาเป็นสแตนเลสสตีล ชนิด AISI 431 
ซีลเป็นแมคคานิเคิลซีล มอเตอร์ 2850 รอบ/นาที ชนิด IP44
 • OP32/4-M  1 แรงม้า      ท่อดูด  1-1/4   ท่อส่ง 1   ไฟ  230 V.
 • OP32/6-M  1.5 แรงม้า   ท่อดูด  1-1/4   ท่อส่ง 1   ไฟ  230 V.
 • OP32/8-M  2 แรงม้า      ท่อดูด  1-1/4   ท่อส่ง 1   ไฟ  230 V.
 • OP32/4-T   1 แรงม้า      ท่อดูด  1-1/4   ท่อส่ง 1   ไฟ  380 V.
 • OP32/6-T  1.5 แรงม้า    ท่อดูด  1-1/4   ท่อส่ง 1   ไฟ  380 V.
 • OP32/8-T   2 แรงม้า      ท่อดูด  1-1/4   ท่อส่ง 1   ไฟ  380 V.
 • OP32/8-T   2 แรงม้า      ท่อดูด  1-1/4   ท่อส่ง 1   ไฟ  380 V.